Het gewestplantracé van de A19 dat onderzocht werd (links) en de alternatieve mogelijkheden (rechts).

Vanaf Wieltje (nabij Sint-Jan) zou de weg over een afstand van 7 kilometer uitgebreid worden tot Steenstraete (Bikschote, Langemark-Poelkapelle). Deze route doorkruist de noordelijke helft van de Ieperboog. Om ons voorlopig onderzoek uit te voeren, moest een hele reeks bronnen worden geraadpleegd. De mondelinge bronnen bestaan uit getuigenissen van mensen die direct betrokken waren of van hun kinderen en ook de informatie van toenmalige inwoners van de streek. Daarnaast bestaan er ook tal van geschreven bronnen (literatuur, archiefdocumenten, regimentsboeken, …), luchtfoto's en loopgravenkaarten.
In deze rubriek vindt U een samenvatting van het werk verricht door het Instituut in kader van het A19-project; het bestaat uit een combinatie van GIS-onderzoek, historisch onderzoek en opgravingen. De bundeling van loopgravenkaarten, veldkartering en de studie van luchtfoto’s waren cruciaal voor het onderzoek naar het archeologische potentieel van deze regio en voor de planning en uitvoering van de opgravingen op de negen geselecteerde zones. De opgravingen startten in november 2002. De combinatie van een intensieve GIS-studie en veldverkenning bleken een succesvolle cocktail. De geplande verlenging van de A19 sneed door de frontlijn van de eerste, de tweede en de derde Slag om Ieper. Meer afbeeldingen vind je in de fotogalerij.