INVENTARIS EN VOORONDERZOEK


Franse loopgravenkaart van het gebied waar de A19 doorgetrokken kan worden [Région de Merckem-Ypres,5 May 1916, 1:20.000].
De blauwe lijnen zijn de duitse loopgraven.


Vóór de veldkartering werden de loopgraven en andere structuren in het A19-gebied in kaart gebracht met behulp van Franse, Britse en Duitse loopgravenkaarten en luchtfoto's. Hierbij werd ook heel wat literatuur en archiefmateriaal gebruikt. Deze informatie werd in een Geografisch Informatiesysteem (GIS - een computerprogramma waarin met kaartmateriaal kan gewerkt worden) opgenomen. Er werd ook een kaart gemaakt waarop het reliëf getekend werd. Daaruit bleek nogmaals duidelijk dat de hoger gelegen Duitse troepen een tactisch voordeel hadden op de geallieerde troepen.