Een deel van het onderzochte gebied. Op dergelijke kaarten worden de resultaten van de veldkartering en het bronnenonderzoek ingetekend.