De negen geselecteerde zones waar opgravingen en geofysisch onderzoek moesten plaatsvinden.

Gebaseerd op deze verzamelde informatie en een verslag opgesteld door Prof. Chasseaud, werden in de herfst van 2002 negen zones geselecteerd . Op deze zones zou uitgebreid archeologisch onderzoek gebeuren. Sommige zones zouden gedeeltelijk opgegraven worden, terwijl andere gebieden door geofysisch onderzoek doorgelicht zouden worden. Van elk van deze negen zones is ondertussen ook een gedetailleerde inventaris gemaakt op basis van luchtfoto’s.