De informatie van twee luchtfoto's die verwerkt en op moderne kaarten geprojeceerd werden. De lichtrode strook is de vooropgestelde A19 en andere wegen die aangelegd zouden kunnen worden. De lichtgele vlakken zijn de opgravingsvlakken Cross Roads en Canadian dugouts. De blauwe lijnen en vlakken stellen een reconstructie voor van het landschap tijdens de oorlog. De donkerblauwe vlakken stellen de huizen en sites met walgracht voor uit die periode, terwijl de blauwe lijnen wegen voorstellen en de blauwe stippellijnen de grenzen van de velden. De donkerrode, gele en groene structuren zijn afkomstig van een oudere luchtfoto: de volle lijnen stellen loopgrachten voor en de stippellijnen zijn wegen die geconstrueerd werden door de troepen. De gele vlakken zijn Canadese dug-outs en de groene vlakken zijn niet-identificeerbare structuren. De zwarte driehoekjes stellen bomktraters voor. De roze structuren zijn afkomstig van een luchtfoto genomen in april 1917, de volle lijnen stellen de loopgraven voor en de stippelijnen zijn wegjes die tijdens de oorlog ontstaan zijn.(links. Zelfde figuur met luchtfoto (rechts).