Het opgravingsplan van de Cross Roads site geprojecteerd op een luchtfoto uit de Eerste Wereldoorlog. Met deze techniek kunnen we loopgraven heel nauwkeurig dateren. De luchtfoto die hier gebruikt werd is van april 1917.

Op deze manier werden loopgraven, prikkeldraadversperringen, telefoonlijnen, smalspoorwegen, ... al zeer nauwkeurig gelokaliseerd. Bovendien werken we met foto's van verschillende periodes, zodat de evolutie doorheen de oorlog zich ook in een verschuiving van sporen op de kaart vertaalt.
Omgekeerd werkt de methode ook als een dateringsmethode voor de loopgraven die we tijdens de opgravingen aantroffen. De grote hoeveelheid foto's die voorhanden is voor een dergelijke kleine regio laat toe een degelijke geschiedenis en evolutie te schrijven van deze bepaalde zone. Oorlog wordt duidelijk in zijn archeologische en geografische context. Het is ook een indicatie van de complexiteit die dit onderzoek omvat: de voortdurende verandering van de strucutren en hun ligging. Om deze techniek ten volle te benutten zijn er verticale luchtfoto's nodig; dit neemt niet weg dat de andere beelden ons ook belangrijke informatie verstrekken.