Van links naar rechts:
Turco op 24 juni 1915 (Britse kaart).
Turco op 5 mei 1916 (Franse kaart, Région de Merckem-Ypres, 1:20,000).
Turco op 9 september 1916 (Britse kaart).
Turco in december 1916 (Britse kaart, 1:10,000).


Van links naar rechts:
Turco op 30 juni 1917 (Britse kaart, St Julien, 1:10,000).
Turco op 22 juli 1917 (Britse kaart).
Turco op 30 maart 1918 (Britse geheime kaart, St. Julien, 1:10,000).

Het dient gezegd dat luchtfoto's de archeoloog een juister beeld bieden dan de loopgravenkaarten. De luchtfoto's tonen een duidelijke evolutie van de vorm van de loopgraven, terwijl eenzelfde loopgracht op verschillende kaarten ook op verschillende manieren wordt voorgesteld.