Loopgravenkaart van Bikschote. De lijntjes vormen de frontlijn van de Eerste Slag van Ieper (Plan directeur de la zone Merckem - Passchendaele, gemaakt door Groupe des Canevas de tir du D.A.B., gedateerd 22 april 1915).

De Eerste Slag om Ieper vond plaats tussen 19 oktober en 22 november 1914. Franse, Britse en Belgische troepen namen hun posities rond Ieper in om de boog rond de stad te verdedigen. De Duiste legermacht begon een offensief met de bedoeling de geallieerde linies te doorbreken: ze wilden de havens van Duinkerke, Boulogne en Calais innemen. Vr de echte aanval op Ieper hadden Belgische troepen langs de Ijzer al een Duitse opmars gestopt. De gevechten rond Ieper hielden aan tot 22 november, wanneer de winter de vijandelijkheden onmogelijk maakte. Beide zijden liepen zware verliezen op. Van toen af aan begonnen de Duitse troepen zich in te graven in loopgraven op de hoger gelegen heuvelruggen rondom Ieper, vooral om zich te beschermen tegen de beschietingen van Geallieerde zijde. Wanneer ook de Geallieerden beseften dat een doorbraak onmogelijk was, groeven zij zich in een uitgebreid loopgravennetwerk in. Desalniettemin bevonden zij zich in een minder gunstige positie, zij bezetten de lagere gebieden dichter rond de stad Ieper. Na enkele maanden oorlog werden langs beide zijden van het Westelijke Front loopgraven aangelegd, van de Noordzeekust tot aan de Frans-Zwitserse grens.