Rudolf Lange was een Duitse officier die in 1915 en 1916 in het gebied waar de A19 doorgetrokken zal worden, aan het front zat. Links een potloodtekening die hij maakte van het Turco-gebied (waar opgravingen plaatsvonden), rechts een plannetje die hij in zijn dagboek geschetst had. We zien in het rood Cross Roads, waar eveneens werd opgegraven (Copyright IFFM).

Binnen het veroverde gebied van de Tweede Slag om Ieper bouwden de Duitse troepen een vesterkt systeem van loopgraven waarin de High Command Redoubt sectie een sleutelpositie innam. (High Command Redoubt is ook gekend als Mauser Ridge; de aanwezige troepen gebruikten aanduidingen in hun eigen taal voor de straten, dorpen, boerderijen en belangrijke structuren in het landschap. Op die manier konden soldaten beter inschatten waar ze zich bevonden en waarheen ze dienden op te rukken.) De geallieerde troepen bevonden zich aan de voet van de helling in het gebied tussen Turco Farm, Forward Cottage en Cross Roads. Al deze plaatsen worden direct bedreigd door de aanleg van het geplande A19-traject. Eigentijdse militaire bronnen geven aan dat tussen Steenstraete en Mauser Ridge opnieuw een groot aantal soldaten het leven lieten (Franse, Algerijnse, Canadese, Indische, Britse, Duitse en Belgische slachtoffers).