Projectie van het A19-traject met aanduiding van de belangrijkste sites en zones die doorsneden zullen worden.

Samengevat ziet de situatie er als volgt uit. De voorgestelde aanleg van de A19-verlenging doorsnijdt het territorium van de drie grote slagen om Ieper en dreigt hiermee door verschillende belangrijke militaire structuren te snijden. Dit gebied was de gevechtssector voor zowel Belgische, Indische, Britse, Marrokaanse, Duitse, Franse als soldaten van nog verscheidene andere nationaliteiten. Hierdoor is deze regio van een niet te onderschatten internationaal belang. Volgens de berekeningen van Prof. Chasseaud zou de bodem rondom Ieper nog steeds de stoffelijke resten bevatten van om en bij 200000 slachtoffers. Het is inderdaad een feit dat vele gesneuvelden achtergelaten werden in niemandsland. Als het mogelijk was werden de slachtoffers begraven in tijdelijke kerkhofjes nabij het front. Sommige van deze kleine begraafplaatsen werden al in de loop van de Eerste Wereldoorlog vernietigd. De onderzoeksagenda van het huidige project omvat echter veel meer dan het opsporen en bergen van slagveldresten.