En van de granaten die in een dump werden aangetroffen: een mortiergranaat.
En van de Duitse bunkertjes in verbinding met een loopgracht
Een zicht op n van de Duitse loopgrachten: we zien enkel nog de loopplanken.

Bij de opgravingen werden de resten aangetroffen van verschillende Duitse bunkertjes (Unterstand) die opgebouwd waren uit vierkante betonnen blokken. De binnenwand en de vloer waren bedekt met houten balken. Deze schuilplaatsen waren met elkaar verbonden door loopgraven, waarvan enkel de houten loopplanken bewaard bleven. Op het terrein werden ook heel wat bomkraters waargenomen. Ook hier werden er verschillende soorten munitie aangetroffen, onder andere een dump van granaten. Ook werd op sommige plaatsen de verharing van de smalspoorwegen waargenomen. Daarnaast werden ook nog middeleeuwse artefacten en een post-middeleeuwse boerderij blootgelegd.