Een munitiekist (links).
De ingang van een klein munitiedepot met de pomp die er gevonden werd (rechts).