Luchtfoto van het gebied. Links zien we Turco, rechts Cross Roads en de Canadian dugouts. De Britse frontlijn loopt onderaan het beeld, de Duitse daarboven (links). Een andere luchtfoto waarop we Cross Roads zien en de Duitse linies op de achtergrond (rechts).

De derde geselecteerde opgravingszone (Canadian dugouts) omvatte een gebied waar Canadese troepen net voor de tweede slag om Ieper een aantal dugouts installeerden. Een aantal luchtfoto’s die in die periode werden genomen bevestigen hun aanwezigheid. Met toestemming van mr. P. Descamps, eigenaar van het terrein, werd archeologisch onderzoek uitgevoerd naar deze structuren. De dugouts bleken echter onvindbaar.
De vragen die hierrond rezen werden beantwoord door een archiefdocument dat ons aangereikt werd door P. Barton (All Party War Graves and Battlefield Heritage Group / Parapet Archive). Het document vermeldt dat de Britse troepen de dugouts in mei 1917 opbliezen onwille van tactische overwegingen. De Duitse troepen gebruikten deze schuilplaatsen na hun verovering als vooruitgeschoven observatieposten: deze hypothese wordt gestaafd door luchtfoto’s die duidelijk een aantal wegen aangeven die een verbinding vormen tussen de Duitse linie en deze dugouts.
Het archeologisch onderzoek ter plekke leverde maar weinig sporen op. Een aantal granaatinslagen en resten van munitie (granatan, lanceerbuizen van 13- en 18-ponds artillerie en 4,5 inch houwitzers). De interessantste vondst bestond uit een “cap badge” van de Royal Irish Fussiliers.