Een hedendaagse luchtfoto van de Cross Roads site (links).
Duckboards werden in de loopgraven soms in drie lagen aangetroffen: telkens als er één in de modder verzonk werd er een nieuwe boven geplaatst (rechts).

Bij het onderzoeken van dit perceel hoopten we de vooruitgeschoven aanvalsloopgracht van de derde slag om Ieper te kunnen lokaliseren. Deze “jumping off”-loopgracht werd tijdens de voorbereiding aangelegd om de afstand die de troepen moesten overbruggen in Niemandsland te verkleinen. De aanvang van de derde slag om Ieper (31 juli 1917) vertrok vanuit deze loopgracht. Het terrein bleek bij nader onderzoek echter geen sporen van deze loopgracht te bevatten.