Er wordt een nieuw vlak opengelegd op de Cross Roads site (links). Een stukje loopgracht: op de zijkanten zijn de muren bedekt met golfplaten. Op de bodem ligt er een duckkboard (rechts).

De site dankt haar naam Cross Roads aan de troepen die er gestationeerd waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om het voor de troepen makkelijker te maken om zich te oriŽnteren, werden landschappelijke herkenningspunten zoals heuvels, hoeves, Ö op de kaarten in hun eigen taal aangeduid. Ook op deze plek was dit het geval; de nabijgelegen hoeve werd tijdens de oorlog aangeduid als Cross Roads Farm. De opgravingen die op de site Cross Roads werden uitgevoerd waren de grootste tot nog toe. Het was dankzij de medewerking van de eigenaar P. Descamps, mogelijk een groot areaal pal op de Britse frontlinies te onderzoeken. De site bevindt zich langs Admiralís Road, net tegenover het Brits militaire kerkhofje ďTrack X CemeteryĒ.
De Cross Roads site werd tijdens de Tweede Slag om Ieper belangrijk. Dan voerden de geallieerde troepen vanuit dit gebied tegenaanvallen uit op de Duitse linies. Het eerste loopgravensysteem werd in april 1915 aangelegd. Na de tweede slag om Ieper werd de Britse frontlijn geheroriŽnteerd. Deze nieuwe situatie stabiliseerde zich en bleef praktisch onaangeroerd tot bij de aanvang van de derde slag om Ieper, twee jaar later. Zoals al eerder aangehaald is de Cross Roads site een van de plaatsen waar de befaamde derde slag om Ieper begon.