De vulling van een munitiekist: 0.303-inch hulzen voor een standaard Lee-Enfield geweer (links).
En van de kleine houten shelters op de Cross Roads site (rechts).

Opgravingen lieten toe de verschillende bezettingsperiodes op deze site duidelijk te situeren. Ook de technishe evolutie in de aanleg van loopgraven is doorheen de site duidelijk te volgen. De meeste loopgraven die ooit in deze zone aangelegd waren, zijn teruggevonden. Uit de vondsten konden we de datum van aanleg afleiden. Daarna werden luchtfoto's gebruikt om de structuren meer gedetailleerd te dateren.
Tijdens de opgravingen werden ook menselijke resten aangetroffen. P. Barton wist een van de aangetroffen slachtoffers op Cross Roads te identificeren en op basis van archiefdocumenten werd zijn verhaal gereconstrueerd. Luitenant Robert Skeggs behoorde tot de Rifle Brigade; hij kwam aan op de site net na de aanvang van de tweede slag om Ieper. In het archief wist P. Barton fotos, brieven en een zelfgemaakt kaartje van het gebied terug te vinden. Belgische en buitenlandse specialisten leverden een groot aandeel van de wetenschappelijke informatie en van de archiefdocumenten in verband met de Ieperboog die van onschatbare waarde zijn voor dit onderzoek. Het spreekt voor zich dat deze gegevens zeer grondig verwerkt dienen te worden.