Een zicht op een deel van het loopgravenstelsel.

Op verschillende plaatsen op de site werden sporen van zandzakjes en loopplanken aangetroffen. De meeste resten hiervan werden aangetroffen op de bodems van de loopgraven. Het onderzoek toonde aan dat de loopgraven op sommige plaatsen met bakstenen, gewone natuurstenen en zelfs staldeuren waren hersteld. In sommige gevallen werden tot drie lagen loopplanken boven elkaar aangetroffen. Deze loopplanken vormen op zich een interessante toppic van onderzoek: gedurende de oorlog zijn de vorm en de afmetingen van deze loopplanken ingrijpend veranderd. In totaal konden op de site Cross Roads drie verschillende types worden ge´dentificeerd. Verschillende kleinere structuren zoals artillerieplatformen, schuilplaatsen en munitiedepots stonden in verbinding met de loopgraven.
In een van de munitiedepots troffen de archeologen een kistje gevuld met 0.303 inch standaard patronen voor een Lee-Enfield geweer aan. Een korte communicatieloopgracht verbond de frontlijn met een grote put waarin verschillende metalen voedselblikken werden aangetroffen.