VELDKARTERING


De resten van obussen, gevonden door een landbouwer (links). Drie kogels, explosieven en een fragment van een obus (midden).
Een kogel, een Franse geweergranaat en een Duitse discusgranaat (rechts).

Het overgrote deel van het akkerland werd gecontroleerd op de aanwezigheid van materiaal dat door het jarenlange ploegen aan de oppervlakte kwam te liggen. Een groepje enthousiaste vrijwilligers hielpen ons daarbij. Deze studie bracht opvallende concentraties aan het licht die teruggingen tot de Eerste Wereldoorlog, alsook een grote verscheidenheid aan gevonden materiaal. Het vondstenspectrum omvatte onder andere verschillende soorten munitie (shrapnel, hulzen, obussen, kogels, explosieven en metaalafval), prikkeldraadversperringen (bobijnen met prikkeldraad, stukken prikkeldraad), loopgraven (loopplanken, versteende zandzakjes), smalspoorwegen, telefoonlijnen, bunkers (zowel volledige exemplaren als resten van vernietigde voorbeelden waarbij de resten duiden op hun aanwezigheid in het verleden), bewapening, voorraden (potscherven van rumkruiken en glasscherven van drankflessen), persoonlijke items van soldaten (fragmenten van helmen, een borstkuras, spades, ). In een latere fase van het onderzoek werd duidelijk dat onder deze oppervlakteconcentraties die tijdens de veldprospectie werden opgemerkt goed bewaarde stukken loopgraven te vinden waren. De landbouwers die akkerlanden bewerkten op het geprojecteerde traject van de A19 werden ondervraagd om bijkomende informatie in te winnen over resten van de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 70 landbouwers werkten mee en verschillende van deze mondelinge getuigenissen bleken van grote waarde voor het onderzoek. Verder werd een grootschalige controle uitgevoerd op de grachten en greppels die her en der langs de wegen en door de akkers lopen. Deze worden iedere winter onderhouden en hergraven, wat ook af en toe informatie over de Eerste Wereldoorlog aan het licht brengt. Op deze manier werden verschillende loopgraven en smalspoorwegen gedetecteerd en gelokaliseerd.