Sommige landbouwers vonden heel wat materiaal op hun land: bijvoorbeeld een verzameling goed bewaarde Britse flessen (links).
Een borstplaat, enkele obussen, materiaal om de loopgraven te onderhouden, een helm, een veldfles en een beker (rechts).

Ook de bestaande verzakkingen (depressies) in de velden werden in kaart gebracht; deze kunnen wijzen op de aanwezigheid van deep dugouts.
Regelmatig worden grachten met een graafmachine 'schoongemaakt'. In de buurt van de site Turco werden bij het controleren van deze werken zo twee loopgraven ontdekt in een gracht; verder op het traject werden ook de resten van smalspoorwegen in een gracht gevonden. Deze structuren werden geregistreerd en in kaart gebracht. Bij de site Turco werden ook de resten van een kleine betonnen schuilplaats ingetekend.
Het behoeft geen uitleg dat we in de loop van deze studie in contact kwamen met verschillende soorten explosieven en ander gevaarlijk materiaal. De resten van allerhande vormen van munitie worden overal in de omgeving aangetroffen. Om veilig met deze voorwerpen te kunnen omgaan, werd de hulp ingeroepen van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen). Samen met deze specialisten werd een veilige methode gezocht voor het opgraven en bergen van deze gevaarlijke voorwerpen.