In het kader van het A19-project werd Forward Cottage in 2003 geŽvalueerd d.m.v. magnetometrie. Het geofysisch onderzoek leverde toen heel wat interessante gegevens op: in Forward Cottage kwam een duidelijk patroon van loopgraven en granaatinslagen aan het licht. Ter hoogte van de grootste sporenconcentratie werd in 2005 een sleuf aangelegd van 4m op 100m.

De aangetroffen structuren in Forward Cottage illustreerden opnieuw de complexe evolutie van het loopgravenstelsel tussen 1915 en 1917, de voortdurende strategische aanpassingen en de vele uitgevoerde herstellingen. Enkele ongestructureerde smalle loopgangen zonder enige vorm van beschoeiing of loopplanken wijzen op een eerste evolutie naar een statische stellingenoorlog. Het lijkt op een type loopgraaf gekenmerkt door het voorkomen van een minimale borstwering, bestaande uit opgeworpen aarde. Dergelijke loopgraven zijn te dateren rond eind april 1915. Toen het front iets later volledig vastliep, ging men over tot het aanleggen van bredere en diepere loopgraven.