GEOFYSISCH ONDERZOEK BIJ FORWARD COTTAGE EN "DE SLAG VAN BIKSCHOTE"


De resultaten van het geofysisch onderzoek op de Forward Cottage site. Bemerk de loopgracht.

Twee zones werden geofysisch onderzocht. De eerste site ,de plaats van de slag om Bikschote, werd uitgevoerd door het IAP, in samenwerking met een Britse collega, Martin Brown (East Sussex County Council (UK)). De eerste toepassing van deze techniek leverde jammer genoeg niet de verwachte resultaten op. Een tweede poging werd door de firma BACTEC (BACTEC International Ltd; Explosive Ordnance Disposal & Landmine Clearance) ondernomen op de site Forward Cottage. Dit keer waren de resultaten positief. Loopgraven tekenden zich duidelijk af en ook andere anomalieŽn lichtten duidelijk op. Deze geofysische prospectietechniek zal worden geÔntegreerd in het onderzoek van de andere geselecteerde zones.