En van de proefsleuven (links).
En van de Duitse loopgraven (rechts).