Ge´mproviseerde granaten


Tijdens het archeologische onderzoek in het A19 project kwamen op twee plaatsen een bijzondere vondst aan het licht: Ge´mproviseerde granaten aangemaakt uit gerecupereerde 18-ponder hulzen. In het totaal werden er tijdens de opgravingen drie exemplaren van teruggevonden.
De hulzen die normaal gezien terug werden gerecupereerd om opnieuw te gebruiken voor het afvuren van 18-ponder granaten waren nu heropgevuld met zwart kruit. Om te beletten dat de vulling eruit los zou raken, waren de hulzen bovenaan afgedicht met een houten plug. Om te verhinderen dat deze plug zou losraken, werd de rand van de huls overgeklopt. Aan de basis was, op de plaats waar zich normaal het slaghoedje bevindt, een koperen draad aangebracht tot in het midden van de explosieve lading.