Samen met de Diggers werd er in de 1998 ook al opgegraven op het industrieterrein van Ieper (Boezinge). Daarbij werden loopgraven, een deep dugout en verschillende soldaten opgegraven. Links zien we hoe een loopgracht zich in de bodem aftekent. Rechts zie je diezelfde opgegraven loopgracht.