Langs één van de loopgrachten, Yorkshire Trench, werd ook een deep dugout aangetroffen. We zien hier het grondplan en één van de ingangen. Deze Yorkshire Trench dugout en een deel van de loopgracht werd ondertussen gerestaureerd door de Diggers. Men kan de site gratis bezoeken, erin gaan is echter niet toegelaten.