Op de site werden heel wat stoffelijke overschotten aangetroffen, 24 werden door het V.I.O.E. (I.A.P.) opgegraven (Engelsen, Fransen en Duitsers). Slechts één kon geïdentificeerd worden als François Metzinger.