Deep dugouts worden onderzocht met behulp van archiefdocumenten en luchtfoto's.