Barakken van het Rode Kruis te Haringe (links).
De vestingen van Ieper met aanduiding van de loopgrachten (rechts).