Een smalspoorstation en versterkingen in Luigem (Merkem) (links).