Een tentenkamp en ballonstation in Vogelhoek (links).
Een vliegveld enkele straten verder; er zijn vliegtuigen te zien (rechts).