Archaeologisch onderzoek in Mesen


Bij de voorafgaandelijke werken voor de bouw van nieuwe garages door de Commonwealth War Graves Commission in Mesen (Armentiersstraat) stootte men op de restanten van de Duitse stellingen. Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed werd erbij gehaald en voerde veldwerk uit.

In de bouwput werd een Duitse loopgraaf gedocumenteerd en dat over een lengte van zo’n 35m. Op de westzijde sluiten 2 “shelters” aan van 2,5m breed en minstens 3m lang. Ook de aanzet van een vertakking was duidelijk. Dit alles maakt deel uit van de 2de Duitse linie.
Enkel de onderkant van deze loopgraven is bewaard en is best merkwaardig. Hoe losten de Duitsers het afwateringsprobleem in de loopgraven op? Hier alleszins door een deel van de bodem als een goot uit te bouwen; dit alles in hout, gestabiliseerd door rijen paaltjes en