Links: Een afsplitsende loopgraaf is vooral in het profiel van de werkput te zien.
Rechts: Bodem van een shelter die ook in het profiel van de werkput duidelijk is.
In de opening zit een tonnetje om het grondwater te evacueren.

met dwarsplankjes om de zijwanden op de gewenste afstand te houden. Of hierover planken of een plankenvloer werden gelegd, is in dit geval onduidelijk.

Deze linies gingen verloren op 7 juni 1917, nadat 19 ondergrondse mijnen ontploften en de Britten van de verwarring gebruik maakten om de Duitsers terug te slaan. De mijnenslag moest als afleiding dienen voor de aanval die naderhand als de 3de Slag om Ieper (Passendale) bekend werd. Het valt eens te meer op dat Duitse loopgraven veel minder mobiele vondsten opleveren. Alsof ze nauwgezet onderhouden en geruimd werden !