Verder op het geplande gewestplantracé van de A19: een zicht op "Campagne" (Bikschote). Dit is het gebied waar de eerste gasaanvallen tijdens de Tweede Slag om Ieper plaatsvonden (22 april 1915).