Toenmalig Minister Paul Van Grembergen op bezoek op de Turco site.