Een kleine tentoonstelling werd tijdens de opensleufdagen in november 2003 op de site geplaatst (links).
Een school op bezoek op de Cross Roads site (rechts).