BEGRAFENIS VAN SOLDATEN EN HERINNERING


De begrafenis van de drie Royal Sussex soldaten gevonden op de Cross Roads site, op Track "X" Cemetery

Wanneer er tijdens de opgravingswerkener menselijke resten werden geborgen was er een stikte procedure die nageleefd moest worden. Na een grondig onderzoek van de resten en de bijhorende artefacten, worden de resten van Britse soldaten herbegraven op een van de vele kleine Britse kerkhofjes in de Ieperboog. De resten van Franse soldaten worden bijgezet in een massagraf op een van de grote Franse begraafplaatsen in de regio. Hoewel er geen enkele van de aangetroffen soldaten volledig ge´dentificeerd kon worden, was het toch steeds mogelijk de nationaliteit te bepalen; in sommige gevallen kon er zelfs tot op het niveau van regiment gedetermineerd worden.
Vier Britse soldaten die tijdens de opgravingen geborgen werden (een van de site Turco Farm en drie mannen van het Royal Sussex Regiment van de site Cross Roads) zijn al opnieuw ter aarde besteld. Ze liggen broederlijk naast elkaar begraven op het Track X Cemetery, vlakbij de site Cross Roads.