DE STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN VAN SOLDATEN


Deze schoen (met de voet en een deel van een been erin) waren de eerste resten van de Franse soldaat die gevonden werd in een gracht (links). In de schoen werden enkele cijfers en letters ontdekt die ons wat meer vertellen over de nationaliteit en de fabrieksplaats (rechts).

Op de site Turco werden de resten van twee soldaten opgegraven en onderzocht. Een van de individuen kon worden ge´dentificeerd als Brits, gebaseerd op de uniformknopen die bewaard bleven in de bodem en een paar handschoenen. De fysisch antropologe van het Instituut (M. Vandenbruaene) kon uit de beenderresten afleiden dat de persoon tussen 25 en 30 jaar oud was. In een gracht nabij de site werden de resten aangetroffen van een derde soldaat. Deze werden toegeschreven aan een Frans soldaat, gebasseerd op de knopen en de fabricage-tekens op de schoenzool. Het skelet was bijna volledig compleet en de man bleek ongeveer 30 jaar oud op het moment van zijn dood.