Archeologisch onderzoek in Tielt


Omdat er in 2006 riolerings- en verbeteringswerken in het centrum van Tielt gepland zijn, besliste de stad Tielt om gedurende vier maanden een projectarcheoloog aan te stellen. Op het tracÚ van de voorziene werken werden tussen maart en juni 2005 vier proefsleuven getrokken. De resultaten van dit onderzoek kunnen nog steeds nagelezen worden op de website van de stad Tielt: http://www.tielt.be (nieuws-archeologie-nieuwsbrief 1 tot en met 9). De spectaculairste vondsten hebben we ongetwijfeld in de laatste proefsleuf gedaan, gesitueerd achter het huidige belfort. In deze sleuf troffen we namelijk op een 40-tal cm onder het huidige straatniveau de bovenplaat aan van een schuilplaats uit de tweede Wereldoorlog.