En van de oudste loopgravenkaarten die we ter beschikking hadden voor het onderzoek (april 1915). We zien Turco Farm staan. De blauwe linies zijn de geallieerde gevechtsposities, de rode lijnen zijn de Duitse loopgrachten.