Een luchtfoto van het Turco - High Command Redoubt gebied met aanduiding van de A19 (links).
Een moderne luchtfoto van het Turco terrein (rechts).