Op hetzelfde terrein werden door een landbouwer de buizen van een Livens stelling aangetroffen (hier met archeoloog Pedro Pype).