DE OPGRAVINGEN BIJ TURCO


Localisatie van de opgravingssleuven bij Turco en High Command Redoubt (links). Zicht op één van de sleuven (rechts).

De eerste opgravingen werden nabij de Moortelweg uitgevoerd; deze weg werd aangeduid als Admirals Road door de Britse strijders uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Grote Oorlog werd de nabijgelegen boerderij aangeduid als Turco Farm, waardoor de archeologische site dezelfde naam kreeg. Na overleg met de hedendaagse eigenaar, werden door het Instituut drie onderzoekssleuven aangelegd om de archeologische waarde van de zone te evalueren. De sleuven werden aangelegd over een afstand van 100 meter bij een breedte van 4 meter, daarenboven werden ze haaks op het geplande A19-traject aangelegd. Het geallieerde front nabij Turco werd uitgebouwd nadat bij de tweede slag om Ieper (22 april tot 27 mei 1915) de Duitse legermacht de geallieerden met gifgas verdreven. Niemandsland bevond zich dan net aan de overkant van Admirals Road, terwijl de Duitse frontlijn zich een honderd meter verderop bevond. De oriëntatie van de loopgraven veranderde tot in de zomer van 1916 herhaaldelijk. Deze loopgrachten deden ook dienst als een startpunt voor de derde slag om Ieper, die op 31 juli 1917 begon. Na dit historische keerpunt werd het gebied tot op het einde van de oorlog als achterliggend steungebied gebruikt.