Duckboards. Het "zigzag"-patroon is duidelijk (links).
Deze dump waren de resten van het ontstekingsmateriaal van een Livensprojector (rechts).


Een andere onderzoekssleuf omvatte twee goed bewaarde segmenten van loopgraven. In een van deze segmenten waren de loopplanken in rechte hoeken ten opzicht van elkaar geplaatst, wat het zigzag-patroon van de loopgraven benadrukte. Door het diepploegen op de site was een studie van de muren van de loopgraven onmogelijk geworden, alhoewel in de vulling van de loopgrachten sporen van zandzakjes achterbleven. Interessant was de vondst van resten van een livens-projector, een achtergelaten hoop afval van ontstekingsmateriaal. (Meer informatie op de website: http://ga98tew.eurobell.co.uk/vail/livens.htm) Dit is een soort mortier, bestaande uit een lanceerbuis en een dragende plaat die gebruikt werd om gasgranaten af te vuren. Ze werden onder een hoek van 45 graden in batterijen van 20 tot 25 stukken geplaatst. De efficiŽntie van dit wapen bleek uit het veelvuldig gebruik ervan. (SAUNDERS 2000, p. 152-156). De eigenaar van de grond wist ons te vertellen dat hij een aantal jaren terug drie lanceerbuizen had opgeploegd. Deze buizen werden door de eigenaar bewaard en wij kregen de mogelijkheid ze te onderzoeken.