De resten van een ineengezakte shelter (schuilplaats voor de manschappen). De golfplaten liggen boven de houten balken. Bemerk de vorm van een zandzak in de rechterbenedenhoek.

De derde onderzoekssleuf bevatte ook resten van loopgraven, waarvan een segment versterkt was door golfplaten. De vulling bevatte resten van zandzakjes, gebruikt bij de opbouw van de borstwering. In de buurt van een andere loopgracht werden de resten van een ingestorte schuilplaats bestudeerd. De aangetroffen structuur bestond waarschijnlijk uit een houten dak bedekt met golfplaten. Ook enkele van de zandzakjes die gebruikt werden om de muur van de schuilplaats op te bouwen werden daar aangetroffen. Het textiel van de zakjes was verdwenen, maar de vorm van de vulling bleef bewaard, alsook de indruk van het textiel op de vulling. Van de vele voorwerpen die tijdens de opgraving werden geborgen, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de objecten die in de loopgraven werden gebruikt tijdens de gevechten en de zaken die er werden achtergelaten tijdens de grote opruimactie na de oorlog. We kunnen drie grote categorieën materiaal onderscheiden: de standaard uitrusting, andere gebruiksvoorwerpen en munitie. (Een goede referentiecollectie van deze zaken kan worden bekeken in het In Flanders Fields Museum, museum “Hooge Crater”, het “Hill 60” museum, en het “Hill 62” museum, allen in of in de buurt van Ieper.)