In de loop van 1915 werden Vermorel rugsproeiers regelmatig gebruikt aan het westelijk front ter bestrijding van chloorgas. Met het vernevelen van een chemische oplossing kon het laag boven de grond hangende gas opgelost worden. Het gebruik van deze rugsproeier wordt duidelijk geïllustreerd door verscheidene foto’s genomen aan het front in het voorjaar 1915. In oktober 1915, met de inname van een Duitse versterking (de zogenaamde “Hohenzollern Redoubt”) tijdens de Slag om Loos, werd iedere compagnie van de 46ste Divisie voorzien van 1 Vermorel sproeier en 4 gallons (ca. 15L) chemische oplossing.
De vondst van het voorwerp in een loopgraaf aangelegd in april-mei 1915, kan in verband gebracht worden met het (trouwens eerste) gebruik van chloorgas door de Duitsers tijdens de Tweede Slag om Ieper, vanaf eind april tot begin mei 1915.
Chloorgas is een verstikkingsgas dat zwaarder is dan lucht en manifesteert zich door een geel- tot groenachtige wolk die zich laag over de grond voortbeweegt. Wanneer het chloorgas in contact komt met vocht, bijvoorbeeld het vocht van de longen, ogen of de huid ontstaat een chemische reactie wat kan leiden tot ernstige brandwonden.
Symptomen van chloorgasvergiftiging zijn in eerste instantie braken, moeilijke ademhaling en een branderig gevoel in de longen, ogen, keel en de mond. Bij ernstige aantasting ontstaat er celbeschadiging van de longen met vochtophoping tot gevolg, verlies van het bewustzijn, gevolgd door de dood....