En van de zijgangen. Alle gangen waren in baksteen geconstrueerd (links).
De 'hoofdgang'. Bemerk de verluchtings/verlichtingsgaten op regelmatige afstand. De gangen waren hierdoor goed verlicht (rechts).