Er waren langs de gangen verschillende bakstenen kamertjes gebouwd (links) en ook één bunkertje (rechts).